Zahrady Stolín

Projektování

Nabízíme zpracování cenově dostupného projektu!


V případě zájmu vám nabízíme zpracování projektu sadových úprav vaší zahrady či jiné zelené plochy. Jsme schopni a ochotni zpracovat cenově dostupný projekt i na zahrady malé a na rekonstrukce stávajících zahrad. Jsme schopni vám před samotnou projektovou přípravou pomoci s rozvržením celé plochy budoucí zahrady, např. i s umístěním drobných staveb zahradní architektury, bazénu, jezírka či zpevněných ploch.

Při vlastní přípravě projektu zohledníme vaše požadavky na využití zahrady, její funkci, stejně jako podmínky stanoviště. Poté vám doporučíme a navrhneme nejvhodnější dispoziční řešení celého pozemku, následně i návrh jednotlivých zahradních prvků, materiálů a jednotlivých rostlin.
 
V případě potřeby si zajistíme i zaměření celého pozemku, budov, stávajících rostlin atp.
Nabízíme zpracování projektu

Po celou dobu projektování s vámi konzultujeme jednotlivá řešení tak, aby výsledek působil harmonickým dojmem a plnil veškeré nároky kladené na jednotlivé zahrady. Seznámíme vás rovněž s navrženými materiály, obeznámíme vás s navrženým pracovním postupem a jednotlivými druhy použitých rostlin. K tomu nám slouží naše bohatá fotodokumentace pracovních postupů, materiálů a rostlin. Často využíváme i možnost prezentace jednotlivých druhů na našich pěstebních plochách.